Chính sách bảo mật

Vivucamtrai xin mời mọi người đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu kĩ hơn về trang web.

1, Thu thập thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi.
  • Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn.

2, Cookie/ công nghệ theo dõi.

  • Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp.
  • Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào.
  • Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó

3, Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

  • Vivucamtrai sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung sau đây: cung cấp sản phẩm và dịch vụ, trao đổi với bạn, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ, nghiên cứu và chống gian lận.
  • Là một phần của quá trình mua và bán trên Vivucamtrai, bạn sẽ có được địa chỉ email và hoặc địa chỉ vận chuyển của khách hàng.

4, Lưu trữ dữ liệu khách hàng

  • Nếu bạn đóng tài khoản của mình, chúng tôi vẫn có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của bạn nhằm mục đích phân tích và lưu giữ hồ sơ toàn vẹn, cũng như để tránh gian lận, thu thập bất kỳ khoản phí phải trả nào, thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, của trang web của chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi, hoặc thực hiện các hành động khác nếu pháp luật cho phép.
5/5 (1 Review)